ระบบพื้นฐาน

[Flyff] แนะนำ INTERFACE เบื้องต้นของเกม

หน้าต่าง พื้นฐาน ปุ่มต่างๆ สถานะ แผนที่นำทาง (Mini Map) ตัวละคร รายละเอียดสถานะ ช่องเก็บของ ร้านค้าส่วนตัว สกิล(Skill) เควส(Quest) หน้าต่าง Messenger