อาชีพ/คลาส

[Flyff]ข้อมูลระบบ Skill Class2

[Flyff]ข้อมูลระบบ Skill Class2

[Flyff]ข้อมูลระบบ Skill Class1

รวม skill ทุกอาชีพของ คลาส 1

[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Class 2

รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes2

[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Ringmaster

เปลี่ยนอาชีพ Classes2 หลังจากเก็บเลเวล 60 จาก Classes1 และต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็น Classes2 สามารถไปรับเควสได้ที่ เมือง Darkon เพื่อเริ่มรับเควสเปลี่ยนอาชีพ

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade

Mercenary Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Blade ไปคุยกับ [Blade Master]Corel คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Elementor

Magician Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Elementor ไปคุยกับ [Elementor Master]Horison คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Psykeeper

Magician Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Psykeeper ไปคุยกับ [Psykeeper Master]Cylor คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Jester

Acrobat Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Jester ไปคุยกับ [Jester Master]Lorein คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Billposter

Assist Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Billposter ไปคุยกับ [Billposter Master]Ride คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง