อาชีพ/คลาส

[Flyff] Skill Psykeeper

Skill Psykeeper (ไชคิปเปอร์)   

[Flyff] Skill Ringmaster

Skill Ringmaster (ริงมาสเตอร์)  

[Flyff] Skill Elementer

Skill Elementer (เอเลเมนท์เทอร์)   

[Flyff] Skill Jester

Skill Jester (เจสเตอร์)

[Flyff] Skill Ranger

Skill Ranger (เรนเจอร์)  

[Flyff] Skill Blade

Skill Blade (เบลด)  

[Flyff] Skill Knight

Skill Knight (ไนท์)

[Flyff] Skill Acrobat

Skill Acrobat (อะโครแบท)

[Flyff] Skill Assist

Skill Assist (แอสซิส)

[Flyff] Skill Vagrant

Skill Vagrant อาชีพฝึกหัด