เนื้อเรื่อง

[Flyff]เนื้อเรื่อง

ในอดีตกาลพระเจ้านามว่า “ไลซิส” ได้สร้างอาณาจักรเมดริกัลขึ้น และยังสร้างน้ำ และดิน ซึ่งก่อให้เกิดสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิดมากมาย