ประกาศ

[FlyFF] แจ้งประกาศเรื่องปิดปรับปรุง Server ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

เรียน เหล่านักผจญภัยแห่ง Madrigal...

[Flyff] Update Notice ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

จากการที่ทีมงานมีการปรับ Channel เพื่อรองรับผู้เล่นต่อ Channel ให้ได้มากขึ้น...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

[FlyFF] ประกาศเรื่องการ Update ItemShop ในวันที่ 21 มกราคม 2562

เรียน นักผจญภัยทุกท่าน...

[Flyff] ประกาศแจ้งกำหนดการ OBT 8 มกราคม 2562

เรียนผู้เล่นที่รักเกม Flyff ทุกท่าน หลังจากการเปิดทดสอบช่วง CBT ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา...