ประกาศ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 09.30...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 09.30 น.

ประกาศงดให้บริการ Call Centre ชั่วคราววันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 19.00...

ประกาศงดให้บริการ Call Centre ชั่วคราววันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 19.00 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

[FlyFF] ประกาศชดเชยเลื่อนเปิด Server วันที่ 04 มิถุนายน 2562

ประกาศชดเชยเลื่อนเปิด Server วันที่ 04 มิถุนายน 2562

เปิดช่องทางการเติมเงินใหม่ผ่าน True Money Wallet ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น พร้อมเปิดให้บริการแล้ว!!!

เปิดช่องทางการเติมเงินใหม่ผ่าน True Money Wallet ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น พร้อมเปิดให้บริการ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

[FlyFF] แจ้งประกาศเรื่องปิดปรับปรุง Server ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

เรียน เหล่านักผจญภัยแห่ง Madrigal...

[Flyff] Update Notice ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

จากการที่ทีมงานมีการปรับ Channel เพื่อรองรับผู้เล่นต่อ Channel ให้ได้มากขึ้น...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00...

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

[FlyFF] ประกาศเรื่องการ Update ItemShop ในวันที่ 21 มกราคม 2562

เรียน นักผจญภัยทุกท่าน...