ประกาศ

[Flyff] ประกาศแจ้งกำหนดการ OBT 8 มกราคม 2562

เรียนผู้เล่นที่รักเกม Flyff ทุกท่าน หลังจากการเปิดทดสอบช่วง CBT ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา...