2 – 31 มีนาคม 2563
ชั่วโมงออนไลน์รวมปัจจุบัน : {{tools.result | number:0 }} ชั่วโมง
  • Event Sunstone x10
  • Event Moonstone x10
  • 1 Day Dark Traseia Ticket (Event) x3
  • Scroll of Amplification R (1 Day) x1
  • Scroll of Resurrection (Event) x10
  • Scroll of Amplification R (1 Day)x3
  • 15 Days Common Bank (Event) x1
  • Scroll of Amplification R (1 Day) x5
  • Special Star Hairband x1