[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

3854

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

หลังจากที่เราเก็บเลเวลจนถึง 15 ด้วยอาชีพ Vagrant แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสายอาชีพ โดยคลาสแรกนั้นจะมี 4 อาชีพให้เพื่อนๆเลือกเปลี่ยน รายละเอียดตามด้านล่างเลย~

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online เปลี่ยนอาชีพ Assist ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Asis เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online เปลี่ยนอาชีพ Acrobat ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Thunder เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online เปลี่ยนอาชีพ Mercenary ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Zandark เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online เปลี่ยนอาชีพ Magician ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Masics เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

จากนั้น เมื่อเก็บเลเวลไปจนถึง 60 แล้วก็ถึงเวลาอีกครั้งที่เราจะต้องเปลี่ยนสายอาชีพอีกครั้ง
โดยคลาส 2 นั้นจะมี 8 อาชีพให้เพื่อนๆเลือกเปลี่ยน ข้อมูลการเปลี่ยนตามด้านล่างเลย~

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Acrobat ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Ranger คุยกับ [Ranger Master]Eliff คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Acrobat ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Jester ไปคุยกับ [Jester Master]Lorein คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”  เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Assist ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Ringmaster ไปคุยกับ [Ringmaster Master]Ellend คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Assist ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Billposter ไปคุยกับ [Billposter Master]Ride คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Magician ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Psykeeper ไปคุยกับ [Psykeeper Master]Cylor คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Magician ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Elementor ไปคุยกับ [Elementor Master]Horison คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Mercenary ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Blade ไปคุยกับ [Blade Master]Corel คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Mercenary ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Knight ไปคุยกับ [Knight Master]Karandur คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”  เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

 


เมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลไปจนถึง 120 แล้ว ต้องเก็บต่อไปจนได้รับ Exp 99.99% เพื่อจะไปเปลี่ยน Rebirth หรือระบบจุตินั่นเอง โดยวิธีการจุตินั้นง่ายมากๆ ไปดูรายละเอียดกันเลย

เงื่อนไขการเปลี่ยนเป็น Master
ระบบ Master คือ การเพิ่มระดับของตัวละครโดยจะมีสกิล Master เพิ่มมาด้วย
เงื่อนไข

1. การเปลี่ยนตัวละครให้เป็น Master คุณจะต้องมีเลเวลของตัวละคร เท่ากับ 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99% จึงจะสามารถทำเควสต์เปลี่ยนเป็น Master ได้
2. เมื่อเราทำการเปลี่ยนเป็น Master แล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้อีก
3. ตัวละครของเรา หลังจากที่เปลี่ยนเป็น Master แล้วเลเวลของเราจะกลับไปที่เลเวล 60 อีกครั้ง
4. สเตตัสทั้งหมดของตัวละครจะสามารถทำการอัพใหม่ได้อีกครั้ง และจะได้รับ สเตตัสเพิ่มอีก 118 Points
5. หลังจากที่ตัวละครถูกเปลี่ยนเป็น Master แล้ว การเก็บ Exp ในแต่ละเลเวลจะถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก 50% ต่อระดับเลเวล
6. เมื่อตัวละครตาย EXP และ เลเวล จะถูกลดลงตามปกติ (ตัวอย่าง : เลเวล 60 Master <EXP 0.09%> เมื่อตายแล้ว เลเวลจะลดลงเหลือ เลเวล 59 Master)
ข้อมูล
1 .การสวมใส่ไอเทมของตัวละครในระดับ Master จะยังคงต้องการระดับเหมือนปกติ
2. การอัพเลเวลในแต่ละครั้ง เราจะได้รับค่า Status Point 3 ต่อ 1 เลเวล (ปกติการอัพเลเวลในแต่ละครั้งจะได้รับ Status Point เพียง 2 เท่านั้น)
3. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนเป็น Master แล้ว จะสามารถเรียนสกิลทั้งหมดของตัวละครได้ทันที
4. ทันทีที่เปลี่ยนเป็น Master แล้ว จะมีเหรียญตราที่เป็นสัญลักษณ์ของ Master แสดงให้เห็นตรงบริเวณด้านขวามือของชื่อตัวละคร
5. หลังจากที่ทำการเปลี่ยนเป็น Master แล้ว ก็จะได้รับ สกิล Master ของอาชีพนั้นๆ ไปด้วย
ตัวอย่าง สัญลักษณ์ของ Master
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online
วิธีการเปลี่ยนเป็น Master
1. อันดับแรกเราจะต้องมีตัวละครที่มีเลเวล 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99% เสียก่อน
2. รับเควสต์ [Journey to becoming a Master] ที่ NPC [Mysterious Robe girl] ซึ่งเธอจะอยู่ในแผนที่ Volcano area

NPC : Mysterious Robed Girl                  MAP : Darkon 3

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

Quest : Journey to becoming a Master
Map : Volkane Dungeon
NPC : Mysterious Robe Girl
เงื่อนไข : ตัวละครมีเลเวล 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99% exp
รายละเอียด : หา [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Rincruet จำนวน 10 ชิ้น หาได้จาก Chef Muffrin และ [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Popshift จำนวน 5 ชิ้น หาได้จาก Popcrank เมื่อหาได้ครบแล้วให้กลับไปส่งที่ Mysterious Robe Girl เพื่อทำการเปลี่ยนตัวละครให้เป็น Master
Chef Muffri                                 Popcrank
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online
หลังจากที่จบเควสแล้ว จะได้รับ การเปลี่ยนเป็น Master, ได้รับ Master Skill, ตราสัญลักษณ์ Master

Master Skill Point ของแต่ละอาชีพ

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online
**หมายเหตุ** :เมื่อตัวละครเลเวลถึง Level 60/70/84/96/108 จะได้รับ Skill Point 1 Point เพิ่มขึ้นทันที
ความแตกต่างระหว่าง หน้าต่างของตัวละครปกติ กับ ตัวละครระดับ Master
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

เงื่อนไขการเปลี่ยนเป็น Hero
เป็นระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมกับ ระบบ Master โดยที่ ระบบ Hero นั้นจะเป็นระดับที่สูงจากระดับ Master ขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะหมายความว่า Hero คือ ระดับสูงสุด ของเกมในแพทช์นี้
เงื่อนไข
1. การเปลี่ยนตัวละครให้เป็น Hero คุณจะต้องมีเลเวลของตัวละคร Master เลเวล 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99% จึงจะสามารถทำเควสต์เปลี่ยนเป็น Hero ได้
2. เมื่อคุณเก็บเลเวลจนถึง Master เลเวล 120 แล้ว ให้เดินทางไปรับเควสต์ที่ NPC [Mysterious Robe girl] ชื่อเควส New Hero
3. เควสต์ Hero Quest จะให้คุณหา Heart of Dragon จำนวน 5 ชิ้น และ Canine tooth of Dragon จำนวน 10 ชิ้น และ Mysterious eyeball จำนวน 10 ชิ้น เมื่อหาได้ครบแล้วให้กลับไปส่งเพื่อทำการเปลี่ยนตัวละครของเราให้เป็น Hero
4. หลังจากที่จบเควสต์แล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ เปลี่ยนเป็น Hero, ได้รับ Hero Skill, ตราสัญลักษณ์Hero และ Status Point 15
5. Hero Skill จะเริ่มต้นที่ “0” ซึ่งจะแตกต่างจาก Master Skill ที่เริ่มจาก “1”

ความแตกต่างระหว่าง หน้าต่างของตัวละคร Master กับ ตัวละครระดับ Hero
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

วิธีการเปลี่ยนเป็น Hero
1. อันดับแรกเราจะต้องมีตัวละคร Master เลเวล 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99%
2. รับเควสต์ [Hero Quest] ที่ NPC [Mysterious Robe Girl] ซึ่งเธอจะอยู่ในแผนที่ Volcano area

NPC : Mysterious Robed Girl                  MAP : Darkon 3

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

Quest : Hero Quest
Map : Volkane Dungeon
NPC : Mysterious Robe Girl
เงื่อนไข : ตัวละคร Master เลเวล 120 มีค่าประสบการณ์ 99.99%  exp
รายละเอียด : หา[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Dragon Hearts จำนวน 5 ชิ้น กับ[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Dragon Teeth จำนวน 10 ชิ้น หาได้จาก Meteonyker และ หา[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online Mysterious Eyes จำนวน 10 ชิ้น หาได้จาก Cyclops X เมื่อหาได้ครบแล้วให้กลับไปส่งที่ Mysterious Robe Girl เพื่อทำการเปลี่ยนตัวละครให้เป็น Hero
Meteonyker                          Cyclops X
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online         [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online
Hero Skill Point ของแต่ละอาชีพ
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

วิธีการอัพเลเวล Hero Skill
1. อันดับแรก เราจะต้องผ่านเควสต์ [Hero Quest] เสียก่อน
2. เรียน Master Skill ให้ถึงระดับ Max
3. จากนั้นให้เดินทางไปหา NPC ที่มีชือว่า NPC[Mysterious Robe girl] คุยกับเธอ แล้วเลือกที่เมนู เลเวลอัพ Hero Skill เพิ่มขึ้น
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online
4. จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา โดยที่ในตารางจะมีรูปอัญมณีชนิดต่างๆ อยู่ ให้คุณนำ อัญมณี แต่ละชนิดมาเรียงวางให้ตรงกัน จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อกดปุ่มแล้ว ระบบจะทำการเพิ่ม Level ของสกิล Hero ให้กับเรา ระวังนะ (มีล้มเหลวด้วยต้องหา อัญมณีใหม่) วิธีการง่ายๆ แค่นี้คุณก็จะสามารถอัพเลเวลของ Skill Hero ได้แล้ว

[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online

หมายเหตุ : อัญมณี สามารถหาได้จากการดูดแร่ และ ดรอปจาก มอนสเตอร์

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นทีมงานรวบรวมวิธีการเปลี่ยนอาชีพทั้ง 2 คลาสมาให้เพื่อนๆเป็นแนวทางว่าตนเองต้องการจะเล่นอาชีพใด เหล่าทีมปังก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อย สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่น FlyFF Online มาก่อนโหลดเล่นฟรีได้ที่นี่ คลิก! โดยใช้ PlayID (สมัครฟรี คลิก!) หรือ Facebook ID, Google ID ก็เข้าเล่นได้เลยทันที สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ หน้าแฟนเพจ Playpark FlyFF TH ถ้าข้อมูลใดผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
[FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online [FlyFF] วิธีการเปลี่ยนอาชีพของเกม FlyFF Online