[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin’s Jar

3526

[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar

วิธีใช้งาน Eldin’s Jar [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar

1.ต้องมี Item Eldin’s Jar [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar
2.ต้องมี Eldins Magical [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar
3.คลิกที่ Eldins Magical แล้วไปคลิกที่ Eldin’s Jar [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar
4.กด T จะได้หน้าต่างการใช้งาน Eldin’s Jar
[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar

5.ช่องแรกให้ลาก Eldin’s Jar ไปวาง ช่องที่ 2 และ 3 ให้ใส่ Eldin’s Royal Jelly หรือ ยา HP ต่างๆ สามารถ ใช้งานที่ดรอปจากมอนสเตอร์ได้
[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar

6.พอกดบันทึกมันจะเต็ม Eldin’s Jar เก็บเลือดได้สูงสุด 1000000 หน่วย ได้เฉพาะ HP เท่านั้น[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar

7.ลาก Eldin’s Jarมาใส่ไว้ในคีย์ลัด จะเป็นเหมือนไอเทมช่วยเก็บ HP ในปริมาณมากๆ

 


ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น โดยซื้อครั้งแรกได้รับไอเทมแล้วให้ทำช่องว่างใหม่อีกครั้งเพื่อซื้อครั้งต่อไป
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
[FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar [FlyFF] วิธีใช้งานไอเทม Eldin's Jar