[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring

1363

[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring

วิธีใช้งาน Item Couple Ring [Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring  แกะสลักชื่อแล้วเอาให้คนรัก
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring 1. เมื่อมีแหวนแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ แหวน Couple Ring ที่ต้องการสลักชื่อตัวเราลงไป
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring 2. เมื่อสลักชื่อของเราเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งว่า คุณได้สลักชื่อ ลงบนแหวนนี้
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring 3. หลังจากสลักชื่อแล้ว ชื่อเรายังไม่ขึ้นที่แหวน จนกว่าจะส่งมอบให้ตัวละครอื่น ชื่อถึงจะแสดงขึ้นมา แหวนสามารถมอบให้คนรัก หรือเพื่อนๆ ที่เราต้องการให้วาร์ปมาหาเราได้ทุกครั้งที่ต้องการ
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring 4.ตัวละครที่ได้รับแหวนไปแล้ว เวลาต้องการวาร์ปไปหาเจ้าของแหวน สามารถดับเบิลคลิกที่ แหวน Couple Ring แล้วระบบจะวาร์ปไปหาเจ้าของแหวน
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring **หมายเหตุ** ในกรณีที่เราอยู่ใน (Forsaken Tower)หอคอย แผนที่พิเศษ ต้องออกมาอยู่ใน map ปกติก่อน จึงจะสามารถ วาร์ปมาหากันได้(ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่มีตั๋วเข้าแผนที่พิเศษ หรือยังไม่ได้เข้าไปใน หอคอย จะไม่สามารถวาร์ปไปหากันได้ ต้องมีตั๋วทั้ง 2 ฝ่าย)


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
[Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring [Flyff] วิธีใช้งาน Item Couple Ring