[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade

2828

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade เปลี่ยนอาชีพ Classes2
หลังจากเก็บเลเวล 60 จาก Classes1 และต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็น Classes2 สามารถไปรับเควสได้ที่ เมือง Darkon เพื่อเริ่มรับเควสเปลี่ยนอาชีพ [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


Mercenary Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Blade ไปคุยกับ [Blade Master]Corel
คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


วิธีการหามอนสเตอร์ ก็ง่ายมากๆเพียงกด M แล้วเลือกรูปค้างคาวด้านบนแล้วแผนที่ก็จะแสดงรูปมอสเตอร์บนแผนที่ รวมทั้งบอกระดับเลเวลของมอนสเตอร์ด้วย เมื่อเรากดที่หน้าต่างเควส บนหัวขอตัวละคร จะมีลูกศรชี้ไปยังจุด เควส สามารถเดินตามลูกศรชี้ทิศทางได้เลย
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


เควส Heren’s Successor – Blade
รับเควสที่ : NPC [Blade Master] Corel
เงื่อนไข : Mercenary เลเวล 60
รายลเอียดเควส : เก็บ[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Earring of Heren 1 ชิ้น และ ส่งเควสให้กับ Guabrill ที่เมือง Flars
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Earring of Heren หาได้ที่ Darkon2

[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade                [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade

หลังจากได้ Item Quest ครบแล้ว ให้ไปส่งเควสที่ [Blade Wise-man] Guabrill แล้วรับเควส การทดสอบของ Guabrill -Blade-
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


การทดสอบของ Guabrill -Blade-
รับเควสที่ : [Blade Wise-man] Guabrill
เงื่อนไข : Mercenary เลเวล 60 และทำเควส Heren’s Successor – Blade สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ฆ่า Prankster 10 ตัว อยู่ที่ Garden of Rhisis จากนั้นกลับมาส่งเควสที่ Guabrill อีกครั้ง หลังจากส่งเควส การทดสอบของ Guabrill -Blade- เรียบร้อยแล้วจะได้รับ[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Mark of Hero มา
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


Blade Priest Jeperdy -Blade-
รับเควสที่ : [Blade Wise-man] Guabrill
เงื่อนไข : Mercenary เลเวล 60 และทำเควส การทดสอบของ Guabrill -Blade- สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ส่ง[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Mark of Hero ไปส่งให้ NPC [Blade Priest] Jeperdy ที่ DarKon3 Altar of Billposter
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


Blade Guardian -Succession-
รับเควสที่ : [Blade Priest] Jeperdy
เงื่อนไข : Mercenary เลเวล 60 และ ทำเควส Blade Priest Jeperdy -Blade- สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ฆ่า Venel Guardian 1 ตัว และ เก็บ[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Venel Heart 1 ชิ้น นำไปส่ง NPC [Blade Guardian] Sencyrit
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade Venel Guardian หาได้ที่ Gludigan
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade
เป็นการเปลี่ยนอาชีพ Blade สำเร็จ
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade [FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Blade