[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

4531

[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1
[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1 เปลี่ยนอาชีพ Assist ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Asis เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

 


[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1 เปลี่ยนอาชีพ Acrobat ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Thunder เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

 


[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1 เปลี่ยนอาชีพ Mercenary ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Zandark เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

 


[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1 เปลี่ยนอาชีพ Magician ทำเควสเปลี่ยนอาชีพได้ที่เมือง Flaris แล้วไปพบกับ NPC Masics เพื่อคุยเควสเปลี่ยนอาชีพ คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง”
เพื่อยอมรับเควส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1

 


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
[Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1 [Flyff] รวมเควสและขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Classes1