[FlyFF] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพของ Ranger

เปลี่ยนอาชีพ Classes2
หลังจากเก็บเลเวล 60 จาก Classes1 และต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็น Classes2 สามารถไปรับเควสได้ที่ เมือง Darkon เพื่อเริ่มรับเควสเปลี่ยนอาชีพ Acrobat Classes1 ต้องการเปลี่ยน Classes2 เป็น Ranger ไปคุยกับ [Ranger Master]Eliff
คุยเควสเปลี่ยนอาชีพกับ NPC กด “ตกลง” เพื่อยอมรับเควส หลังจากกด “ตกลง” เรียบร้อยแล้ว เควสจะยังไม่แสดงบนขวามือของจอ ให้กดปุ่ม “Q” แล้วหน้าต่างเควสจึงจะแสดงขึ้นมา จากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกในชื่อเควสเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้เควสแสดง


วิธีการหามอนสเตอร์ ก็ง่ายมากๆเพียงกด M แล้วเลือกรูปค้างคาวด้านบนแล้วแผนที่ก็จะแสดงรูปมอสเตอร์บนแผนที่ รวมทั้งบอกระดับเลเวลของมอนสเตอร์ด้วย เมื่อเรากดที่หน้าต่างเควส บนหัวขอตัวละคร จะมีลูกศรชี้ไปยังจุด เควส สามารถเดินตามลูกศรชี้ทิศทางได้เลย


เควสผู้สือทอดของ Hynan -Ranger-
รับเควสที่ : NPC [Ranger Master]Eliff
เงื่อนไข : Acrobat เลเวล 60
รายลเอียดเควส : ฆ่า Rubo 1 ตัว และ เก็บLetter of Hynan 1 ชิ้น และ ส่งเควสให้กับ Radyon ที่เมือง Flars
Rubo หาได้ที่ Cave of Clockworkหลังจากได้ Item Quest ครบแล้ว ให้ไปส่งเควสที่ [Sage] Kimel แล้วรับเควส งานของ Kimel -Ranger-


งานของ Kimel -Ranger-
รับเควสที่ : [Sage] Kimel
เงื่อนไข : Acrobat เลเวล 60 และทำเควส ผู้สือทอดของ Hynan -Ranger- สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ฆ่า Scorpicons 10 ตัว อยู่ที่ Garden of Rhisis จากนั้นกลับมาส่งเควสที่ Kimel อีกครั้ง หลังจากส่งเควส งานของ Hynan -Ranger- เรียบร้อยแล้วจะได้รับMark of Hero มา


Ranger Priest Rupim -Ranger-
รับเควสที่ : [Sage] Kimel
เงื่อนไข : Acrobat เลเวล 60 และทำเควส งานของ Kimel -Ranger-สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ส่งMark of Hero ไปส่งให้ NPC [Ranger Priest] Rupim ที่ DarKon3 Altar of Billposter


Ranger Guardian -Succession-
รับเควสที่ : [Ranger Priest] Rupim
เงื่อนไข : Acrobat เลเวล 60 และ ทำเควส Ranger Priest Rupim -Ranger- สำเร็จแล้ว
รายละเอียดเควส : ฆ่า Venel Guardian 1 ตัว และ เก็บVenel Heart 1 ชิ้น นำไปส่ง NPC [Ranger Guardian] Kailreard
Venel Guardian หาได้ที่ Gludigan

เป็นการเปลี่ยนอาชีพ Ranger สำเร็จ


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562