[Flyff] Update Item Shop

902

[Flyff] Update Item Shop

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 8 มกราคม 2562  – วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
[Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop Traditional Thailand (M)(F)
[Flyff] Update Item Shop Casual set (M)(F)
[Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop Baby Beagle Fun Box
[Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop Syila Fun Box(สุ่มรับ)
[Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop Cyber Punk Fun Box
[Flyff] Update Item Shop


ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 11 มกราคม 2562  – วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
[Flyff] Update Item Shop


ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 11 มกราคม 2562  – วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
[Flyff] Update Item Shop

– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] Update Item Shop
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] Update Item Shop
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
[Flyff] Update Item Shop [Flyff] Update Item Shop