[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด

1704

[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด

[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด

-Update Max Level ของตัวละครเป็น 170 จาก 155H

[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด

-Update Rhisis’ Trail Dungeon ดันเจี้ยนใหม่

[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด

วิธีการเข้าดันเจี้ยน
1.ต้องมีปาร์ตี้ก่อนอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าดันเจี้ยนได้
2.พูดคุยกับ Mysterious Girl โดยหัวหน้าปาร์ตี้เพื่อมอบไอเทม Rainbow Stone [Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด ในการเข้าดันเจี้ยน หาได้จาก (Red Chip Merchant) Wafor
3.ดันเจี้ยนนี้ไม่มีคูลดาวน์การเข้าดันเจี้ยนใหม่อีกครั้ง
4.ในดันเจี้ยนนี้จะไม่สามารถใช้หินแปลงร่างได้ ลูกแก้ว Trans ประเภทต่างๆ
5.ผู้เล่นจะต้องมีเลเวล 121H ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเข้าดันเจี้ยนนี้ได้
6.กำจัดมินิบอส Kururung LV.153
7.กำจัดมินิบอส Mushmoot LV.154
8.กำจัดบอสตัวสุดท้าย (Flame King) Meteonyker

รายละเอียดดันเจี้ยน
-ดันเจี้ยนนี้จะมีเหล่ามอนสเตอร์เลเวล 150-156
-แนะนำให้สวมใส่เกราะอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากมอนสเตอร์

มอนเสตอร์ภายในดันเจี้ยน
Contaminated Aibatt 150
Contaminated Wagsaac 151
Contaminated Glaphan 152
Contaminated Giant Kururung 153
Contaminated Giant Mushmoot 154
Mushmoot Minion 145 (Spawned by Giant Mushmoot)
Glapen Minion 150 (In front of Meteonyker Boss)
Cyclops 154 (Spawned by Meteonyker Boss)
(Flame King) Meteonyker 156

 


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
[Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด [Flyff] Update Level 170 ลุยดันเจี้ยนใหม่สุดโหด