[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

2070

[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

ไอเทมราคาบาทเดียว แค่เติมเงิน 50 บาทก็ลุ้นเป็นเจ้าของไอเทมแรร์ดีๆ ถาวรได้แล้ว
พิสูจน์ให้ลอง รับรองไม่เกลือ ไอเทมเหลือเฟือไม่เชื่อลองดู 5555

[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.– วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 23.00 น.

ลำดับ

รูป

ไอเทม

ราคา

1[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Tiger Cub Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยง Tiger Cub ถาวร
500
100
2[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Baby Beagle Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยง Baby Beagle ถาวร
500
100
3[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Polar Bear Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยง Polar Bear ถาวร
500
100
4[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Cyber Punk Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับชุด Cyber Punk ถาวร
500
100
5[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Reconnaissance Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับชุด Reconnaissance ถาวร
500
100
6[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Syila Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับมอไซต์ Syila ถาวร
500
100
7[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Red Bike Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับมอไซต์ Red Bike ถาวร
500
100
8[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! SProtect Power Up Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับ Scroll of Sprotect
500
100
9[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! GProtect Power Up Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับ Scroll of Gprotect
500
100
10[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! AProtect Power Up Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับ Scroll of Aprotect
500
100
11[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Almighty Dragon Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับหน้ากากมังกร
500
100
12[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Fierce Dragon Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับหน้ากากมังกร
500
100
13[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! Wise Dragon Fun Box
กล่องที่มีโอกาสได้รับหน้ากากมังกร
500
100

[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

ไอเทมที่ได้รับจากกล่อง Reconnaissance และ Cyber Punk 

[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

ไอเทมที่ได้รับจากกล่อง Baby Beagle / Tiger Cub และ Polar Bear 

[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!

ไอเทมที่ได้รับจากกล่อง Syila และ Red Bike
[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!


– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
[Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!! [Flyff] Web Shop Sale : ทุกอย่างบาทเดียว ลดสูงสุด 90% จนถึง 15 กันยายนนี้ เท่านั้น!!