[Flyff] กิจกรรม EXP x 4 ตลอดสิบวันสุดหรรษา

680

[Flyff] กิจกรรม EXP x 4 ตลอดสิบวันสุดหรรษา

กิจกรรม EXP x 4
ตลอดสิบวันสุดหรรษา

ระยะเวลากิจกรรม : 4 ธันวาคม 2563 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 00.00 – 23.59 น.
รายละเอียดกิจกรรม
ในช่วงเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) จะเพิ่มขึ้น x 4
อัตราการได้รับไอเทม (Drop) จะเพิ่มขึ้น x 4 และค่า ATK จะเพิ่มขึ้น +400
ตลอดระยะเวลากิจกรรม

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


.
ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
[Flyff] กิจกรรม EXP x 4 ตลอดสิบวันสุดหรรษา [Flyff] กิจกรรม EXP x 4 ตลอดสิบวันสุดหรรษา