[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

2837

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

ระยะเวลาล่าไอเทม : 16 ธันวาคม 2562- 6 มกราคม 2563

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

1.เพียงผู้เล่นมาร่วมดูดแร่และสะสมไอเทมให้ครบตามที่กำหนด วิธีการดูดแร่คลิก

ไอเทม

ไอเทมที่ต้องนำมาแลก

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่ Small Toothed Wheel เก็บครบ 9999 ชิ้น
รับไอเทม Uniform EX (F) Set
[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่ Toothed Wheel เก็บครบ 9999 ชิ้น
รับไอเทม Uniform EX (M) Set

 

2.ทำการดูดแร่เพื่อหาไอเทมไว้ในตัวละคร ต้องการไอเทมเพศใดให้หาไอเทมเควสชิ้นนั้น ๆ เท่านั้น
3.เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้ลูกค้าเก็บไอเทมไว้ในตัวละคร แล้วนำมาแลกรางวัลกับทีมงาน
4.กำหนดวันแลกไอเทมเป็นวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
สถานที่ เมืองแรก แฟริส แนล 1

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่

Uniform EX set (M)(F)


หมายเหตุ :
1. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
[Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่ [Flyff] Collector Event ดูดแร่สุดมันส์ยันปีใหม่