[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

1335

[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม Flyff เกม MMORPG สุดแบ๊วที่ใครก็บินได้ เหล่าทีมปังมีข่าวมาแจ้งถึงชาวเมือง Madrigal ทุกท่าน เปิดเทอมมาถึงแล้ว หมดเวลาเที่ยว แต่ชาว Flyff อย่าลืมเก็บเลเวล ต้อนรับเปิดเทอมนะจ๊ะ มีของขวัญจากทีมปังแบบจัดเต็มมาให้จ้า รีบชวนเหล่านักเดินทางที่ยังไม่ทราบข่าวนี้ ให้มารีบเก็บเลเวลกันเถอะ!!
[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. – วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม [Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม [Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม [Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม Gosroli M/F (14 days)
[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม
Cute Mochomochi (3 Days)


[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม

1. ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม Flyff Online แล้วเก็บเลเวลตัวละครให้ถึงตามเงื่อนไขของกิจกรรม
2. หลังจากเลเวลอัพของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่อง เก็บของตัวละครในเกม
เช่น เลเวลอัพ ตอนเลเวล 65 จะได้ของรางวัลทีเลเวล 65 / เลเวลอัพที่ 15 จะได้ของรางวัลที่เลเวล 15 จ้า
3. ต้องมีพื้นที่ว่างในช่องเก็บของที่ตัวละคร อย่างน้อย 8 ช่อง สำหรับรับของรางวัลกิจกรรมไม่เช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับไอเทม
4. ในกรณีที่ช่อง เก็บของตัวละครในเกมเต็ม ระบบจะส่ง Item ไปยังกล่องจดหมาย
5. โดยสามารถรับรางวัลได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
[Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม [Flyff] Level Up ต้อนรับเปิดเทอม