[FlyFF] February Promotion

903

[FlyFF] February Promotion

[FlyFF] February Promotion ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น.–28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code: 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–22 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code:  2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน
  [FlyFF] February Promotion
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร TrueMoney ราคา 50 บาท
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นรับไอเทมทั้งหมด จากรายการด้านล่าง
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1ครั้งเท่านั้น **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] February Promotion  [FlyFF] February Promotion

ได้รับไอเทมทันที ดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] February Promotion Scroll of Amplification ES (S) 1 ชิ้น
เพิ่มค่าประสบการณ์ 50 %(ใช้ได้พร้อมกันสูงสุด 5 อัน)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[FlyFF] February Promotion Penguin Buff Pet Box (7D) 1 ชิ้น
กล่องนี้ มีสัตว์เลี้ยง Penguin ช่วยเก็บของ (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[FlyFF] February Promotion Cloak of EXP (7D) 1 ชิ้น
เพิ่ม EXP 5% และพลังป้องกัน 5% (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[FlyFF] February Promotion Elegant White Wings Box (3D) 1 ชิ้น
ในกล่องนี้ มี Elegant White Wings

 


[FlyFF] February Promotion ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น.– 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code: 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code: 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. – 15 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน
  [FlyFF] February Promotion
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร TrueMoney ราคา 300 บาท
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นรับไอเทมทั้งหมด จากรายการด้านล่าง
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] February Promotion  [FlyFF] February Promotion

ได้รับไอเทมทันที ดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] February Promotion Scroll of Amplification ES (S) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
เพิ่มค่าประสบการณ์ 50 %(ใช้ได้พร้อมกันสูงสุด 5 อัน)
[FlyFF] February Promotion Extra Bag (1D) 2 ชิ้น
เพิ่มช่องเก็บของ 24 ช่อง กด B เพื่อใช้งาน

[FlyFF] February Promotion

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

ช่องทางการเติมเงิน
  [FlyFF] February Promotion
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร TrueMoney ราคา 500 บาท
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น จากรายการด้านล่าง
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] February Promotion [FlyFF] February Promotion
สุ่มรับ Item ดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] February Promotion Tamed Bolo 30D 1 ชิ้น
(สัตว์เลี้ยงสำหรับเก็บของ) (แลกเปลี่ยนได้)
[FlyFF] February Promotion Tamed Bolo ถาวร 1 ชิ้น
(สัตว์เลี้ยงสำหรับเก็บของ) (แลกเปลี่ยนได้)


Tamed Bolo

[FlyFF] February Promotion


[FlyFF] February Promotion ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น.–28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code: 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–22 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code:  2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน
  [FlyFF] February Promotion
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินตรงเข้าเกม FlyFF ด้วยบัตร TrueMoney ราคา 1000 บาท
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น จากรายการด้านล่าง
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด**
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] February Promotion [FlyFF] February Promotion
สุ่มรับ Item ดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
[FlyFF] February Promotion Hera Hoverbike S 1 ชิ้น
Maximum Speed: 254 km/h
[FlyFF] February Promotion Meteo Bike (Red)
Maximum Speed: 276 km/h
[FlyFF] February Promotion Hera Hoverbike S Box 10 กล่อง
กล่องนี้มีโอกาสสุ่มได้ Hera Hoverbike S
[FlyFF] February Promotion Hera Hoverbike S Box 15 กล่อง
กล่องนี้มีโอกาสสุ่มได้ Hera Hoverbike S
[FlyFF] February Promotion  Hera Hoverbike S Box[FlyFF] February Promotion

[FlyFF] February Promotion
โปรโมชั่น : 
Spending February
ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น.–28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code: 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–22 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code:  2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.–31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดโปรโมชั่น
สำหรับผู้ที่ ใช้จ่าย Cash ซื้อไอเทมในเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้
** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้ **
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

[FlyFF] February Promotion  [FlyFF] February Promotion
**เมื่อใช้ Cash จนครบตามกำหนด จะสามารถรับ Item Code ได้ในวันถัดไป**

ไอเทม ใช้จ่ายครบ 5,000 บาท หรือ 500,000 Cash รับไอเทม
[FlyFF] February Promotion

Cloak of the Loving Rose ถาวร 1 ชิ้น
(ความเร็ว 15%, MAX HP100)

ไอเทม ใช้จ่ายครบ 3,000 บาท หรือ 300,000 Cash รับไอเทม
[FlyFF] February Promotion Hipster Glasses (Red) ถาวร 1 ชิ้น
(STR+7, DEX+7, INT+7, STA+7)
[FlyFF] February Promotion
Cloak of the Loving Rose
คุณสมบัติ : 
ความเร็ว 15%, MAX HP100

หมายเหตุ :
1. Item Code สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวและ Item Code ไม่ผูกมัดกับ ID สามารถนำไปเติมเข้า ID อื่นได้
2. หลังจากใช้งาน Item code Item จะถูกส่งเข้าช่อง เก็บของตัวละครในเกม
3. ในกรณีที่ช่องเก็บของตัวละครในเกมเต็ม ให้ทำช่องเก็บของตัวละครให้ว่างเพียงพอสำหรับรับของรางวัล แล้วออกเกมเข้าใหม่ 1ครั้ง
4. ตรวจสอบช่องเก็บของตัวละคร ให้มีช่องว่าง เพียงพอสำหรับรับของรางวัลกิจกรรม
5. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัล คลิกที่นี่!
6. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
[FlyFF] February Promotion [FlyFF] February Promotion