[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี

2579

[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี

[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : 8 – 15 มกราคม 2563 เวลา 00.00 – 23.59 น.

[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี

1. ใช้จ่ายในเกมภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
2. ใช้ครบ 3 อันดับแรก รับไอเทมไปเลยทันที
3. รายชื่อจะอัพเดทให้ในวันถัดไป 18.00 น.
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งปัญหาเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ แจ้งปัญหาคลิก เลือกหัวข้อ ปัญหากิจกรรม/โปรโมชั่น
ระบุเพศให้ถูกต้อง และใช้ไอดีที่ได้รางวัลแจ้งมาเท่านั้น
5.วิธีตรวจสอบไอดีของผู้ติดอันดับเข้า Flyff Shop แล้วเช็คที่นี่ คลิกที่นี่
6.หลังจากแจ้งปัญหาเข้ามาแล้ว จะได้รับไอเทมภายใน 3 วันทำการ

[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี

วันที่ใช้แคช

รูป

รายละเอียดไอเทม

8 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Piercing Heraud/Herainn Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20191002113xxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20160514881xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20190115D79xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
9 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Hainure/Hanira Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20190907099xxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.201703237FFxxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20160514881xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
10 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Curio / Curena Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20161211A0Dxxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20190131FE2xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20190225559xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
11 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Roenier/Roelayne Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 THPP.wich2xxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20191002113xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20190131FE2xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
12 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Reine / Rayne Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20191002113xxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20190225559xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INFB.10000121730xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
13 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Lippin /Lypine Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20190131FE2xxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20190225559xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20190126656xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
14 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Bileire / Bilari Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 THPP.wich2xxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 INPP.20190907099xxxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20191002113xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2
15 ม.ค. 63 [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี Reffiro / Rephira Set[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี
อันดับ 1 INPP.20161211A0Dxxxx ได้รับ +15 เจาะ 0/4
อันดับ 2 THPP.wich2xxx ได้รับ +14 เจาะ 0/3
อันดับ 3 INPP.20191002113xxxx ได้รับ +13 เจาะ 0/2

 

Effect Kalgas Armor เมื่อ +20

[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี


หมายเหตุ :
1. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562
[Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี [Flyff] ใช้จ่ายในเกมครบสูงสุด 3 อันดับแรกรับ Kalgas Armor สุดโหดฟรี