แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

131

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 14.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
• ระบบเติมเงินทุกเกมใช้งานไม่ได้
          • ระบบซื้อ-ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้
          • ระบบซื้อ Item Shop , ID Bonus , Gashapon ใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ : เกมเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall และ Refill Center วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 10.30 น.