[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

989

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event วันที่ 19 ตุลาคม 2563 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ – วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00 น.)

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

NPC

ตำแหน่ง

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

NPC: Vega

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

สถานที่ : Flaris
ต้องรับเควส แล้วจึงค่อยไปออกตามหาชิ้นส่วนเควสกิจกรรม

 

Map: Flaris
NPC: Vega
Level: 30 +
เงื่อนไข :
รวบรวมไอเทม [Flyff] กิจกรรม Mikly way event Glass Bowl 5 ชิ้น และ [Flyff] กิจกรรม Mikly way event shiny Stars 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์เลเวล 30 ขึ้นไป แล้วมาคุยเควสกับ NPC ในเมืองจะได้รับ [Flyff] กิจกรรม Mikly way event Star Box 2020 จำนวน 1 กล่อง.

ของรางวัลในกล่อง Star Box 2020 อัตราการได้รับไอเทม
Star Headband 0.01%
Star Goggles 0.01%
Old Guardian’s Weapon Box 0.50%
2020 Uniform EX Box(F) 1.00%
2020 Uniform EX Box(M) 1.00%
Star Sign Cloak Gift Box 2.48%
Super Star Candy 5.00%
Galaxy Shake 10.00%
Milky Way Tea 10.00%
Shining Star Apple 10.00%
Earth Cake 30.00%
Pluto Cake 30.00%

 


ข้อมูลไอเทม

กล่อง Old Guardian’s Weapon Box มีโอกาสรับไอเทมดังนี้ อัตราการได้รับไอเทม
Old Guardian’s Sword
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Two-Handed Sword
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Axe
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Two-Handed Axe
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Knuckle
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Stick
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Wand
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Staff
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Bow
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%
Old Guardian’s Yoyo
อาวุธที่เพิ่มพลังโจมตี 1~2 ใส่ได้ทุกอาชีพ แลกเปลี่ยนได้
10%

ไอเทม กล่อง Star Set มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้ จำนวน
   [Flyff] กิจกรรม Mikly way event Star Goggles
เพิ่มโจมตี +5%, เพิ่มคริติคอล+5%
1
[Flyff] กิจกรรม Mikly way event Star Headband (สามารถอัพเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถไอเทมได้)
เพิ่ม HP+5%, เพิ่ม All stat+5
1

 

Star Headband

ค่าสถานะที่ได้รับเมื่อใช้ Lighting Stone อัพเกรด BoBoChan
[Flyff] กิจกรรม Mikly way event Menu > การอัพเกรด Costume อย่างปลอดภัย[Flyff] กิจกรรม Mikly way event

เลเวล ค่าสถานะช่องที่ 1 ค่าสถานะช่องที่ 2
1
2
3
4 เพิ่ม DEF+1% (ค่าป้องกัน)
5 เพิ่ม DEF+1% (ค่าป้องกัน)
6 เพิ่ม DEF+2% (ค่าป้องกัน)
7 เพิ่ม DEF+2% (ค่าป้องกัน)
8 เพิ่ม DEF+3% (ค่าป้องกัน)
9 เพิ่ม DEF+4% (ค่าป้องกัน)
10 เพิ่ม DEF+5% (ค่าป้องกัน) เพิ่มโจมตี+10%

 


 

กล่อง 2020 Uniform EX Box(F)(M)
มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
จำนวน
Uniform EX Suit (F)(M)
เพิ่ม STR+7 เพิ่มโจมตี+7%
1
Uniform EX Gloves (F)(M)
เพิ่ม INT+7 หลบหลีก+7%
1
Uniform EX Shoes (F)(M)
เพิ่ม DEX+7 เพิ่ม เร็ว+7%
1

[Flyff] กิจกรรม Mikly way event เมื่อใส่ไอเทมครบ 3 ชิ้น มีโบนัสเซตดังนี้ [Flyff] กิจกรรม Mikly way event
ใส่ 3 ชิ้น บล็อคโจมตีใกล้ ไกล +7%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล +7%
ติดคริติคอลดาเมจ +7%


[Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event

ชื่อไอเทมและรายละเอียดของใช้สิ้นเปลือง
Galaxy Shake
เพิ่มเลือด+5%, โอกาสติดคริ+5% ระยะเวลา 5 นาที
Milky Way Tea
เพิ่มโจมตี+5%, Hit+5% ระยะเวลา 5 นาที
Shining Star Apple
ลดร่ายเวทย์ +5%%, All Stat+5 ระยะเวลา 5 นาที
Earth Cake
เพิ่ม MP 9999
Pluto Cake
เพิ่ม HP 9999


ทีมงาน PlayPark FlyFF ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
[Flyff] กิจกรรม Mikly way event [Flyff] กิจกรรม Mikly way event