[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

2393

[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

Flyff เกม MMORPG สุดแบ๊วที่ใครก็บินได้ ครั้งนี้เหล่าปังจัดกิจกรรมต้อนรับระบบ ศิษย์-อาจารย์
เพียงลงทะเบียนกิจกรรมพร้อมเคลียร์ภารกิจก็รับไอเทมไปเลย

[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 15 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.

[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

ลงทะเบียนสมัครกิจกรรมกรอก ชื่อตัวละคร/อาชีพ/เบอร์โทรศัพท์/ ของอาจารย์และศิษย์
จากนั้นเคลียร์ภารกิจต่างๆให้สำเร็จในระยะเวลากิจกรรมรับไอเทมดังนี้

[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

1.สำหรับศิษย์อาจารย์ออนไลน์พร้อมกันเป็นเวลารวม 5 ชั่วโมง[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

2. สำหรับลูกศิษย์ที่เล่นได้ถึงเลเวล 15 ได้รับไอเทม[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

3. สำหรับลูกศิษย์ที่เล่นได้ถึงเลเวล 40 ได้รับไอเทม[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

4. สำหรับลูกศิษย์ที่เล่นได้ถึงเลเวล 60 ได้รับไอเทม[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

5. สำหรับลูกศิษย์ที่เล่นได้ถึงเลเวล 75 ได้รับไอเทม[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

6. สำหรับศิษย์อาจารย์ลงดันพร้อมกันครบ 150 ครั้ง[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

7. รางวัลพิเศษย์สุ่มแจกสำหรับผู้โชคดีที่ลงดันครบ 150 ครั้ง[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่

*หมายเหตุ*
ทีมงานจะส่งของรางวัลเข้าตัวละครให้หลังจากจบกิจกรรมภายในระยะเวลา 15 วันทำการ


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
[FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่ [FlyFF]ภารกิจศิษย์อาจารย์ ปลุกปั้นเหล่าศิษย์หน้าใหม่