[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

408

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ – วันที่ 14 ธันวาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

NPC

ตำแหน่ง

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

NPC: Usagi

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

สถานที่ : Flaris
ไม่ต้องรับเควส สามารถตามหามีดสั้นและดาวกระจายได้เลย

 

Map: Flaris
NPC: Usagi
Level: 30+
เงื่อนไข :
รวบรวมไอเทม Kunai [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 10 ชิ้น สามารถหาได้จากการล่ามอนสเตอร์ เลเวล 30 ขึ้นไป ทุกพื้นที่และรวบรวมไอเทม Shuriken[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 10 ชิ้น จากการดูดแร่ในพื้นที่ดูดแร่ (โอกาสได้รับไอเทม 5%) เมื่อสะสมได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแลกไอเทม ให้นำมาแลก กับ NPC Usagi จะได้รับของรางวัลนั้นๆ

– ไม่ต้องรับเควส สามารถหาไอเทมแล้วมาแลกที่ npc ได้เลย

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

ไอเทม ของรางวัล จำนวน
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Ninja Box[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1

 


ข้อมูลไอเทม Ninja Box

ไอเทม กล่อง Ninja Box มีโอกาสรับไอเทมดังนี้ จำนวน
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Box (M)[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Box (F)[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Flaris Shinobi Hat[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Flaris Shinobi Cloak[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Saint Morning Shinobi Hat[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Saint Morning Shinobi Cloak[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Darkon Shinobi Hat[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Darkon Shinobi Cloak[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Altair Set (M)[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Vega Set (F)[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Ramen[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 2
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Spinach Pill[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 5
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Curry Pill[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 5
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Red Chili Pill[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 5
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Military Rations Pill[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 5
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Special Kunai[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! 1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Hot Ddukguk 10
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Fresh Ddukguk 10
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Sweet Ddukguk 10

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!


ไอเทม กล่อง Dark Ninja Box (M)
มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
จำนวน
  [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Head (M)
เพิ่ม STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Suit (M)
เพิ่ม INT+9 เพิ่ม MP+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Gloves (M)
เพิ่ม DEX+9 Critical Damage+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Shoes (M)
เพิ่ม STA+9 เพิ่มเลือด+7%
1

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!


ไอเทม กล่อง Dark Ninja Box (F)
มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
จำนวน
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Head (F)
เพิ่ม STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Suit (F)
เพิ่ม INT+9 เพิ่ม MP+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Gloves (F)
เพิ่ม DEX+9 Critical Damage+7%
1
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Dark Ninja Shoes (F)
เพิ่ม STA+9 เพิ่มเลือด+7%
1

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่อใส่ไอเทมครบ 4 ชิ้น มีโบนัสเซตดังนี้ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
ใส่ 4 ชิ้น โจมตีเร็ว +7%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล +7%
เพิ่ม PVP Damage +10%

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!


[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่ออัพเกรด Dark Ninja Shoes (M) หรือ  [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
Dark Ninja Shoes (F) จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมดังนี้

เมื่ออัพเกรดถึง Stat 1 Stat 2
0 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
1 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
2 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
3 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
4 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
5 STA+9 เพิ่มเลือด+7%
6 STA+10 เพิ่มเลือด+7%
7 STA+11 เพิ่มเลือด+7%
8 STA+12 เพิ่มเลือด+8%
9 STA+13 เพิ่มเลือด+8%
10 STA+15 เพิ่มเลือด+10%

 


[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่ออัพเกรด Dark Ninja Gloves (M) หรือ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
Dark Ninja Gloves (F) จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมดังนี้

เมื่ออัพเกรดถึง Stat 1 Stat 2
0 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
1 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
2 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
3 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
4 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
5 DEX+9 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
6 DEX+10 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
7 DEX+11 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+7%
8 DEX+12 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+8%
9 DEX+13 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+8%
10 DEX+15 เพิ่มคริติคอลดาเมจ+10%

 


[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่ออัพเกรด Dark Ninja Suit (M) หรือ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
Dark Ninja Suit (F) จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมดังนี้

เมื่ออัพเกรดถึง Stat 1 Stat 2
0 INT+9 เพิ่ม MP+7%
1 INT+9 เพิ่ม MP+7%
2 INT+9 เพิ่ม MP+7%
3 INT+9 เพิ่ม MP+7%
4 INT+9 เพิ่ม MP+7%
5 INT+9 เพิ่ม MP+7%
6 INT+10 เพิ่ม MP+7%
7 INT+11 เพิ่ม MP+7%
8 INT+12 เพิ่ม MP+8%
9 INT+13 เพิ่ม MP+8%
10 INT+15 เพิ่ม MP+10%

 


[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่ออัพเกรด Dark Ninja Head (M) หรือ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
Dark Ninja Head (F) จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมดังนี้

เมื่ออัพเกรดถึง Stat 1 Stat 2
0 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
1 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
2 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
3 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
4 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
5 STR+9 เพิ่มโจมตี+7%
6 STR+10 เพิ่มโจมตี+7%
7 STR+11 เพิ่มโจมตี+7%
8 STR+12 เพิ่มโจมตี+8%
9 STR+13 เพิ่มโจมตี+8%
10 STR+15 เพิ่มโจมตี+10%

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

ไอเทม รายละเอียดของ Shinobi Set
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Flaris Shinobi Hat เพิ่ม STR+15 ,โจมตี+10%
Flaris Shinobi Cloak เพิ่ม STR+10 ,Hit+10% ,โจมตี+350
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่อใส่ไอเทมครบ 2 ชิ้น มีโบนัสเซตดังนี้ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
ใส่ 2 ชิ้น เพิ่ม HP+10% ,STA+15 ,โอกาสติดคริติคอล+10%
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Saint Morning Shinobi Hat เพิ่ม INT+15 ,โจมตี+10%
Saint Morning Shinobi Cloak
เพิ่ม INT+10 ,หลบหลีก+10% ,โจมตีเวทย์+400
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่อใส่ไอเทมครบ 2 ชิ้น มีโบนัสเซตดังนี้ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
ใส่ 2 ชิ้น เพิ่ม HP+10% ,STA+15 ,ลดร่ายเวทย์+10%
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Darkon Shinobi Hat เพิ่ม DEX+15 ,โจมตี+10%
Darkon Shinobi Cloak เพิ่ม DEX+10 ,โจมตีเร็ว+10% ,โจมตี+350
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! เมื่อใส่ไอเทมครบ 2 ชิ้น มีโบนัสเซตดังนี้ [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!
ใส่ 2 ชิ้น เพิ่ม HP+10% ,STA+15 ,คริติคอลดาเมจ+10%

 

[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!

 

รูป ชื่อไอเทมและรายละเอียด
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Ramen
เพิ่ม PVP Damage+10% ,โจมตี+10% ,All Stat+10 ระยะเวลา 5 นาที
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Spinach Pill
เพิ่ม INT+20 ,โจมตีเวทย์+300 ,ลดร่ายเวทย์+10% ,หลบหลีก+10% ระยะเวลา 10 นาที
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Curry Pill
เพิ่ม DEX+20 ,โจมตี+250 ,โจมตี+10% ,คริติคอลดาเมจ+10% ระยะเวลา 10 นาที
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Red Chili Pill
เพิ่ม STR+20 ,โจมตี+250 ,โจมตี+10% ,โอกาสติดคริติคอล+10% ระยะเวลา 10 นาที
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Military Rations Pill
เพิ่ม STA+20 ,HP+10% ,บล็อคตีใกล้+10% ,บล็อคตีไกล+10% ระยะเวลา 10 นาที
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Special Kunai (ไอเทมมีค่าสถานะคล้าย Couple Ring 15 วัน)
เมื่อสลักชื่อเจ้าของแหวนและส่งให้คนอื่น จะสามารถวาร์ปมาหากันได้ 15 วัน
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Hot Ddukguk
เพิ่ม HP 9999
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Fresh Ddukguk
เพิ่ม FP 9999
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! Sweet Ddukguk
เพิ่ม MP 9999


ทีมงาน PlayPark FlyFF ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
[Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!! [Flyff] Ninja Adventure event ตามล่าหา Shiruken&Kunai แลกรับไอเทมฟรี!!