[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5

1226

[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5

ไอเทมสุดคุ้มมาถึงแล้ว ช้อปกระจายกันไปเลย
รับไอเทมจากโปรโมชั่นแล้ว เอาแคชมาช้อปที่นี่ต่อ ว้าว~รับกันไปถึง 2 ต่อเลยทีเดียว

[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5

ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น.– วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น.
**หมายเหตุ
ไอเทมซื้อ 5 แถม 5 ไอเทมแถมจะส่งเข้าตัวละครในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.**

ลำดับ

รูป

ไอเทม

ราคาต่อชิ้น

 1[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5 Scroll of Xprotect[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5 ซื้อ 5 แถม 5[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5
ไอเทมสำหรับใช้กันอุปกรณ์ระดับสูงสวมใส่สูญหายเวลาอัพเกรด
2,700 

[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5


– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
[Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5 [Flyff] FlyFF Shop Sale โปรโมชั่น Buy 5 Get 5