[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

2670
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินด้วยบัตร @Cash ราคาใดก็ได้เข้าเกม FlyFF ในช่วงกิจกรรม
(ซื้อบัตรจากที่ไหนก็ได้) รับสิทธิ์สุ่มไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
เติมเงิน[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม รับสิทธิ์สุ่มรับไอเทมจากรายการด้านล่าง
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม X900 EvilTron 1 ชิ้น
สัตว์เลี้ยงเก็บของมี 2 รู สำหรับใส่ลูกแก้ว
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Bead Slot Key 1 ชิ้น
กุญแจสำหรับใช้เจาะรูสัตว์เลี้ยง
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Chance of the Pet Tamer 1 ชิ้น
ใช้ในการสุ่มเลเวลสัตว์ 2 ของสัตว์แต่ละประเภท
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Blessing of the Pet Tamer 1 ชิ้น
ใช้ในการลดเลเวสัตว์และ Rank ของสัตว์
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Pet Medicine (A) 1 ชิ้น
ยาที่ช่วยให้เลือดสัตว์ไม่ลดลง 10 นาที
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Pet Medicine (B) 1 ชิ้น
ยาที่ช่วยให้เลือดสัตว์ไม่ลดลง 10 นาที + โตไวขึ้น 50%
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Aprotect 1 ชิ้น
ไอเทมช่วยป้องกันเครื่องประดับสูญหายเมื่ออัพเกรด
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Gprotect 1 ชิ้น
ไอเทมช่วยป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่อเจาะรู
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Sprotect 1 ชิ้น
ไอเทมช่วยป้องกันอุปกรณ์สูญหายเมื่ออัพเกรด
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Blessing of Baruna 1 ชิ้น
ไว้ใช้อัพเกรดอาวุธบารูน่า
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Event Sunstone 5 ชิ้น
ไว้ใช้อัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Event Moonstone 5 ชิ้น
ไว้ใช้อัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ
(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
1

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม X900 EvilTron


[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินครบ 100 บาทขึ้นไป เข้าเกม FlyFF ในช่วงกิจกรรม
(เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกช่องทาง) รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
เติมเงินครบ 100 บาท รับไอเทมทันทีดังนี้
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Acquisition (High) 2 ชิ้น
ไอเทมสำหรับใช้เพิ่มอัตราดรอปไอเทม
(แลกเปลี่ยนได้)
1

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินครบ 300 บาทขึ้นไป เข้าเกม FlyFF ในช่วงกิจกรรม
(เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกช่องทาง) รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
เติมเงินสะสมครบ 300 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์สุ่มรับไอเทมจากรายการด้านล่าง
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification Q (30 Days) 5 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification R (30 Days) 5 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification V(12hours) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification Q (7 Days) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification R (7 Days) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification Q (1 Day) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification R (1 Day) 1 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification ES (S) 5 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Amplification ES (S) 20 ชิ้น (ผูกมัด) 1

 


[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการเติมเงิน

  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
รายละเอียดโปรโมชั่น
เติมเงินสะสมครบ 1000 บาทขึ้นไป เข้าเกม Flyff ในช่วงกิจกรรม
ด้วยบัตร Debit/Credit รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดครั้ง **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
เติมเงินผ่าน[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม ครบ 1000 บาท รับไอเทมจากรายการด้านล่างฟรี
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Refresher Hold 20 ชิ้น
Vital Drink X 20 ชิ้น
Activition 40 ชิ้น
Grilled Eel 20 ชิ้น
Scroll of Resurrection 20 ชิ้น
Upcut Stone 20 ชิ้น
Remantis Laccotte 30 ชิ้น
Scroll of Holy 20 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)
1

 


[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้จ่ายครบตามที่กำหนด เข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ใช้จ่ายในเกมครบ 500 บาท รับไอเทมได้เลยหลังแต้มอัพเดท 24 ชม.
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้ แต้มอัพเดทภายใน 24 ชม.
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

Black Bulldog Pet 1 ชิ้น
สัตว์เลี้ยงเก็บของ (แลกเปลี่ยนได้)
Scroll of Pet Blessing (Pick-Up Pets) 4 ชิ้น
ใบปลุกสัตว์เก็บของ (แลกเปลี่ยนได้)
1

 


[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้จ่ายครบตามที่กำหนด เข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ใช้จ่ายในเกมครบ 1000 บาท เลือกรับไอเทมได้เลยหลังแต้มอัพเดท 24 ชม.
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้ แต้มอัพเดทภายใน 24 ชม.
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Bolo Cloak Random Box Deluxe (F) 4 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
หรือ
Bolo Cloak Random Box Deluxe (M) 4 ชิ้น
(แลกเปลี่ยนได้)[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
1

 


[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 15  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : 2 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้จ่ายครบตามที่กำหนด เข้าเกม FlyFF ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
รับไอเทมจากรายการด้านล่างทันทีฟรี
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม  [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
ใช้จ่ายในเกมครบ 3000 บาท รับไอเทมได้เลยหลังแต้มอัพเดท 24 ชม.
ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้ แต้มอัพเดทภายใน 24 ชม.
ไอเทม รายละเอียด จำนวน
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม Scroll of Awakening 100 ชิ้น
Scroll of Reversion 50 ชิ้น
(ไอเทมสำหรับใช้ลบปลุก)
Cloak Chance Box 2 ชิ้น
Cloak Box 1 กล่อง (สุ่มผ้าคลุม ยาวิ่ง) [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
(แลกเปลี่ยนได้)
1

 


หมายเหตุ :
1. ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
2. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดี สามารถนำไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
3. เติมไอเทมโค้ดได้ที่นี่ [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม
4. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562
[FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม [FlyFF] January Promotion โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม