[FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562

1940

[FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562

โปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปี ลดราคาไอเทมสูงสุด 50%

[FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.00 น.– วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.00 น.

ลำดับ

รูป

ไอเทม

ราคา

1 [FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 Blessing of the Goddess
ไอเทมสำหรับใช้ปลุกออฟชั่นแฟชั่น
2,000
1,000

– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
[FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 [FlyFF] โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562