ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น CASH SPENDER 5000 เดือนพฤศจิกายน 2020

917

ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น CASH SPENDER 5000 เดือนพฤศจิกายน 2020

สืบเนื่องจากปัญหาโปรโมชั่น Cash Spender 5,000 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้เล่นที่ร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวไม่ได้รับไอเทมตามที่ได้ประกาศไว้ในครั้งแรกนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมงานจึงพิจารณาขอมอบเงินคืนให้ผู้ที่ร่วมโปรโมชั่น Cash Spender 5,000 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามสิทธิ์ที่ได้กดรับไอเทม อาทิ กดรับ 2 สิทธิ์ มอบเงินคืน 10,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

สำหรับท่านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น CASH SPENDER 5000 เดือนพฤศจิกายน 2020
สามารถแจ้งขอคืนเงินได้ที่  ระบบแจ้งปัญหาเกมหน้าเวบไซด์ คลิกที่นี่
แล้วเลือก “แจ้งปัญหากิจกรรม, โปรโมชั่น” พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการขอคืนเงิน ดังนี้
1. รูปบัตรประชาชนตัวจริง ที่ตรงกับการสมัคร ฯลฯ เพื่อแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของไอดี
2. เลขบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้โอนเงินคืน ซึ่งชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีเดียวกับเจ้าของไอดี
นำเอกสารทั้ง 2 ฉบับมาวางบนกระดาษในแผ่นเดียวกัน และ
เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมข้อมูลชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้น

(ตัวอย่างเอกสาร)ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น CASH SPENDER 5000 เดือนพฤศจิกายน 2020

โดยเมื่อทีมงานได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
จะทำการโอนเงินคืนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ท่านแจ้งเรื่องเข้ามา

**ระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องขอคืนเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564**

หมายเหตุ :
– ขอสงวนสิทธิ์มอบเงินคืนสำหรับโปรโมชั่นที่เกิดจากความผิดพลาดของทีมงานตามที่ระบุเท่านั้น
– ทางทีมงานจะทำการแอดไอเทม Devil Hairband และ Angel Hairband ให้กับทุกไอดีที่เข้าร่วมตามสิทธิ์โปรโมชั่น (1 สิทธิ์ได้ทั้ง 2 ชิ้น) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563
(คุณสมบัติของ Devil Hairband: เพิ่มเลือด+10%, เพิ่ม Speed+15%)
(คุณสมบัติของ Angel Hairband: เพิ่มโจมตี+10%, เพิ่ม Speed+15%)
**มอบให้ที่ตัวละครที่มีเลเวล สูงสุดของไอดีที่กดรับไอเทมโค้ดค่ะ

– กรณียังไม่ได้เพิ่มชื่อนามสกุลใน PlayID ให้เพิ่มข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน ตามขั้นตอนนี้ คลิก

– กรณีที่ท่านต้องการอัพเดต ชื่อ-นามสกุล สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
(รับแก้ไขเฉพาะไอดีที่มีเลขบัตรประชาชนถูกต้อง แต่ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง)
แจ้งปัญหาเกมที่หน้าเวบไซด์ คลิกที่นี่ ในหัวข้อ ” ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”
● ลงชื่อนามสกุล สำเนาถูกต้อง
● เขียนไอดี เกม
● เขียนข้อความ ขอแก้ไขชื่อนามสกุลให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัครไอดีเกม

ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564