ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เติมเงินเข้าเกม Flyff ในเดือนธันวาคม 2020

1155

ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เติมเงินเข้าเกม Flyff ในเดือนธันวาคม 2020

สำหรับท่านที่เติมเงินเข้าเกม Flyff ในเดือนธันวาคม 2563 สามารถแจ้งขอคืนเงินได้ที่
ระบบแจ้งปัญหาเกมหน้าเวบไซด์ คลิกที่นี่
แล้วเลือก “แจ้งปัญหาการเติมเงิน” พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการขอคืนเงิน ดังนี้
1. รูปบัตรประชาชนตัวจริง ที่ตรงกับการสมัคร ฯลฯ เพื่อแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของไอดี
2. เลขบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้โอนเงินคืน ซึ่งชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชีเดียวกับเจ้าของไอดี

นำเอกสารทั้ง 2 ฉบับมาวางบนกระดาษในแผ่นเดียวกัน และ
เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมข้อมูลชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้น

(ตัวอย่างเอกสาร)ขั้นตอนการคืนเงิน สำหรับท่านที่เติมเงินเข้าเกม Flyff ในเดือนธันวาคม 2020

โดยเมื่อทีมงานได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
จะทำการโอนเงินคืนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ท่านแจ้งเรื่องเข้ามา

**ระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องขอคืนเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564**

หมายเหตุ :
– กรณียังไม่ได้เพิ่มชื่อนามสกุลใน PlayID ให้เพิ่มข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน ตามขั้นตอนนี้ คลิก

– กรณีที่ท่านต้องการอัพเดต ชื่อ-นามสกุล สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
(รับแก้ไขเฉพาะไอดีที่มีเลขบัตรประชาชนถูกต้อง แต่ชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง)
แจ้งปัญหาเกมที่หน้าเวบไซด์ คลิกที่นี่ ในหัวข้อ ” ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ”
– ลงชื่อนามสกุล สำเนาถูกต้อง
– เขียนไอดี เกม
– เขียนข้อความ ขอแก้ไขชื่อนามสกุลให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัครไอดีเกม

ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564