[Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน

1045

[Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน

ไอเทมสุดคุ้มมาถึงแล้ว ช้อปกระจายกันไปเลย
รับไอเทมจากโปรโมชั่นแล้ว เอาแคชมาช้อปที่นี่ต่อ ว้าว~รับกันไปถึง 2 ต่อเลยทีเดียว

[Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน

ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.00 น.

ลำดับ

รูป

ไอเทม

ราคา

1 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน Gprotect Box x50+5
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of GProtect 55 ใบ
56,900
28,450
2 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน Sprotect Box x50+5
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of SProtect 53 ใบ
59,400
29,700
3 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน XProtect Box x30+3
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of XProtect 33 ใบ
74,200
37,100
4 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน AProtect Box x100+15
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of AProtect 115 ใบ
103,500
51,750
5 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน CProtect Box x50+5
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of CProtect 55 ใบ
49,500
24,750
6 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน FProtect Box x50+5
แพ็คที่ได้รับไอเทม Scroll of FProtect 55 ใบ
262,300
131,150
7 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน Fierce Dragon Fun Box เซทสุดคุ้ม 750 กล่อง 100,000
10,000
8 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน Almighty Dragon Fun Box เซทสุดคุ้ม 750 กล่อง
100,000
10,000
9 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน Wise Dragon Fun Box เซทสุดคุ้ม 750 กล่อง 100,000
10,000
10 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน 30 Days Unstable Flask of the Warrior
ไอเทมที่ช่วยเพิ่ม STR+15, ATK Speed+15%, Cri+15% ระยะเวลา 30 วัน
120,000
12,000
11 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน 30 Days Unstable Flask of the Magician
ไอเทมที่ช่วยเพิ่ม INT+15, MP+15%, ลดร่าย+15% ระยะเวลา 30 วัน
120,000
12,000
12 [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน 30 Days Unstable Flask of the Acrobat
ไอเทมที่ช่วยเพิ่ม DEX+15, Cri Damage+15%, HP+15% ระยะเวลา 30 วัน
120,000
12,000

[Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน

– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
[Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน [Flyff] ลดราคาไอเทมมากมายสูงสุด 90% ส่งท้ายเดือนกันยายน