เมื่อตีบอสระดับกลางตายก็วาปไปอีกห้องเพื่อตีบอสตัวสุดท้าย