[Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563

609

[Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563

Shop Sale
ลดราคาไอเทม

รายละเอียด
ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นไอเทมใน Shop
ตาม List ทางด้านล่างจะมีการลดราคา

[Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาจำหน่าย
วันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.59 น.

ลำดับ

รูป

ไอเทม

ราคา

1 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 Ultimate Blessing of Baruna
ไอเทมสำหรับใช้อัพเกรดอุปกรณ์บารูน่า
เมื่อล้มเหลวแล้วไม่ลด
5,000
4,000
2 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 Scroll of Weapon Smelting (V)
เพิ่มโอกาสความสำเร็จ 50% ในการอัพเกรดจาก +7 เป็น +8 และ จาก+8 เป็น 9 แต่ไม่มีผลกับอาวุธ +9 ขึ้นไป และไม่สามารถใช้กับอาวุธระดับ Ultimate กับ Baruna
**ไม่สามารถใช้ในการอัพเกรดชุดเกราะและเครื่องประดับ
14,500
10,150
3 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 Scroll of Fprotect
ไอเทมสำหรับป้องกันการรวมชุดแฟชั่นสูญหาย
6,500
4,550
4 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 Scroll of Unbinding
ไอเทมสำหรับใช้ปลดผูกมัดไอเทม
28,900
20,230
5 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 Gprotect Box x100+15
แพ็คที่ได้รับ Gprotect Box x100+15 ใบ
184,000
36,800

[Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563

– ขั้นตอนการเติมเงินเกม Flyff : [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563
– การ Login เข้าเกมและ Item Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ Item Shop : [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563
– การซื้อ Item Shop ควรเว้นช่องว่างของช่องเก็บของตัวละครให้เพียงพอต่อจำนวน Item ที่ซื้อ
เช่น ซื้อ Item 80 ชิ้น ให้ทำการแบ่งซื้อครั้ง 40 ชิ้น
– หลังจากทำการซื้อ Item เรียบร้อยแล้วให้ออกเกมเข้าใหม่อีกครั้ง
– สามารถดูรายละเอียดของไอเทมได้ โดยการกดที่รูปของไอเทม แล้วจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
1. ไอเทมที่แจ้งไว้จะลดราคาใน Shop ตามช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


.
ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
[Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563 [Flyff] Shop Sale ลดราคาไอเทม 3-14 ธันวาคม 2563