[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น

3675

[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น

[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.

[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น

1. ผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อคอินเข้าเกมนาน 1 เดือน สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
2. ผู้เล่นที่เข้าร่วมต้องมีเลเวลตามเงื่อนไขที่กำหนด
ตัวละครที่เข้าร่วมต้องมีเลเวล 60 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะรับไอเทม Reminisce Cloak ถาวร จากกิจกรรมได้
ตัวละครที่เข้าร่วมต้องมีเลเวล 1-59 เท่านั้น จึงจะรับไอเทม Cloak of Wealth (30 Days) จากกิจกรรมได้
3. ต้องกลับมาล็อคอินในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1 วัน เท่านั้น
4. ของรางวัลจะถูกส่งให้หลังจบกิจกรรมภายใน 7 วันทำการ
**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น

Reminisce Cloak ถาวร (ผูกมัดตัวละคร)
คุณสมบัติ : เพิ่ม โจมตี+10%, ความเร็ว+10%

[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น
Cloak of Wealth (30 Days)
คุณสมบัติ : Block โจมตีใกล้+5%, Block โจมตีไกล+5%, เพิ่มอัตรา Drop ไอเทม+5%

[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น


ทีมงาน PlayPark FlyFF
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562
[Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น [Flyff] Welcome Back ต้อนรับนักผจญภัยกลับมาเล่น