[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

4681

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

► กรณีขึ้นข้อความ การเปิดใช้มีข้อผิดพลาด (20006) และมีข้อความ ว่า Start Service Fail ตามด้วยเลข error

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

หากขึ้น StartService failed (193) ให้ผู้เล่นปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั้งหมดก่อน และเข้าไปกดติดตั้งโปรแกรม EasyAntiCheat ใหม่ด้วย EasyAntiCheat_Setup.exe และกดที่ปุ่ม ‘บริการซ่อมแซม’

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)


► กรณีขึ้นข้อความ Launch Error และมีข้อความ ว่า Easy Anti-Cheat is not installed.
[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)
หากขึ้น Easy Anti-Cheat is not installed ให้ผู้เล่นปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั้งหมดก่อน และเข้าไปกดติดตั้งโปรแกรม EasyAntiCheat ใหม่ด้วย EasyAntiCheat_Setup.exe และกดที่ปุ่ม ‘Install Easy Anti-Cheat’
[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

► กรณีขึ้นข้อความ การเปิดใช้มีข้อผิดพลาด (30005) และมีข้อความ ว่าStart Service Fail ตามด้วยเลข error

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

หากขึ้น StartService failed (1450) ให้ผู้เล่นปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั้งหมดก่อน แต่ถ้าหากเป็นโปรแกรม Avast, AVG, Avira หรือโปรแกรมจากประเทศจีนเช่น Baidu / YAC จำเป็นต้อง Uninstall โปรแกรมออกจากตัวเครื่องก่อน ต่อจากนั้น Uninstall ตัวเกมออก และติดตั้งไฟล์เกมใหม่อีกครั้งคะ
หากขึ้น StartService Failed (577) ให้ทำการอัพเดท Windows เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ส่วนใหญ่เกิดปัญหากับ Windows 10 )

หากขึ้น StartService failed (31) กรณีนี้เกิดจากไฟล์บางตัวของ Windows ที่เกมต้องการขาดหายไป กรณีนี้วิธีแก้ไขที่แนะนำคือให้ทำการลง Windows ใหม่ ค่ะ
หาก Window กำลังดำเนินการ Update อยู่ ให้ Update Windows ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึง Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง จากนั้นตรวจสอบให้เรียบร้อยว่า Windows ได้ดำเนินการ Update เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจึงสามารถเข้าเล่นเกมได้ค่ะ

หากขึ้น การเปิดใช้มีข้อผิดพลาด (30004) (Unexpected error. (WaitforsingleObject failed : 2))
การแก้ไข : ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรม antivirus แล้วมีปัญหาจนมีไฟล์ตกค้างจากในอดีต หรือมีไวรัสบางชนิดฝังตัวอยู่ในเครื่อง ให้อัพเดต antivirus และscan เครื่องด้วยโปรแกรม Malwarebytes Anti–Rootkit เพื่อแก้ปัญหา


► ขึ้นข้อความ การเปิดใช้มีข้อผิดพลาด (30007)

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

การแก้ไข :
1. กดปุ่ม start
2. ค้นหาโปรแกรม cmd จากนั้นให้คลิกขวา run as Admin
3. พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ bcdedit -set TESTSIGNING OFF จากนั้นให้กด enter แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไป bcdedit -set NOINTEGRITYCHECKS OFF จากนั้นกด enter แล้วให้ restart windows แล้วเข้าเกมอีกครั้ง


► ขึ้นข้อความ Create service failed with 1072

การแก้ไข : ให้ผู้เล่นปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั้งหมดก่อน แต่ถ้าหากเป็นโปรแกรม Avast, AVG, Avira หรือโปรแกรมจากประเทศจีนเช่น Baidu / YAC จะต้อง Uninstall โปรแกรมออกจากตัวเครื่องก่อน จากนั้น Uninstall ตัวเกมออก และติดตั้งไฟล์เกมใหม่อีกครั้งค่ะ


► ขึ้นข้อความแจ้งเตือนตอนเข้าเกม เช่น File not found or corrupt!

การแก้ไข : อาการดังกล่าวเกิดจากไฟล์เสียหาย หรือไม่สมบูรณ์ สาเหตุนั้นเกิดได้ทั้ง การเปิดโปรแกรมAnti Virus ไว้ขณะดาวโหลดหรือติดตั้ง โดยการแก้ไขคือ ถอดการติดตั้งตัวเกมและปิดการใช้งานโปรแกรม Anti Virus จากนั้นให้ทำการ Install ตัวเกมใหม่อีกครั้ง หรือหากยังเกิดซ้ำนั้นจะเกิดจากตัวของไฟล์เกมที่ติดตั้งเสียหาย หรือชำรุด จะต้องทำการดาวโหลดตัวเกมใหม่ค่ะ


► ขึ้นข้อความแจ้งเตือนตอนเข้าเกม ไฟล์ระบบไม่ถูกเชื่อถือ (C:\Windows\System32\prxernsp.dll)

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC) การแก้ไข : ให้ผู้เล่นทำการลบ prxernsp.dll ออกจาก Windows\System32 ออก หรือหากไม่พบก็ให้ลบการ uninstall ตัวโปรแกรมที่เกี่ยวข้องออก เช่น Proxifier


► ขึ้นข้อความ Update Fail

การแก้ไข : อาการเบื้องต้นนี้เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ทั้งในส่วนของ Internet ตัวเกมที่ยังติดตั้งไม่สมบูรณ์ต่างๆ หรือตัวโปรแกรม Anti Virus และโปรแกรมอื่นที่ไม่ได้รับความปลอดภัยต่อไฟล์เกม ทำให้เกิดข้อความข้างต้น วิธีการแก้ไขโดยการตรวจสอบการติดตั้งเกมว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากติดตั้งไม่สมบูรณ์นั้นจะทำให้ไฟล์เกมอัพเดทไม่ได้ จะต้องแก้ไขด้วยวิธีการ Install เกมใหม่อีกครั้ง และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม Anti Virus และปิดการใช้งานก่อนการติดตั้งไฟล์เกม


► ขึ้นข้อความว่า “การเปิดใช้มีข้อผิดพลาด An application using EasyAntiCheat is already running! (STOP_PENDING)”

การแก้ไข : การปิดเกมครั้งสุดท้ายปิดไม่สมบูรณ์ทำให้ระบบจำว่าโปรแกรมยังทำงานอยู่ให้รีสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกมอีกครั้ง ถ้ารีสตาร์ทไม่หายให้ใช้คำสั่ง Hard-reboot ใน Windows 8 หรือ 10หรือพิมพ์คำสั่ง shutdown /s /f /t 0 ใน cmd


► ขึ้นข้อความว่า “EAC sandbox not active (dummy client)”

การแก้ไข : ปัญหาเกิดจากตัวเกมไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ EAC ได้เลยทำให้ถูกตัดออกจากเกม ให้ผู้เล่นรีเซ็ทเร้าเตอร์ก่อน แล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง


► ปัญหา Error Code : 30015 (Easy Anti-Cheat cannot run if Kernel Debugging is enabled)

การแก้ไข : แนวทางแก้ไข Easy Anti-Cheat จะไม่เริ่มต้นเมื่อการตรวจแก้จุดบกพร่องเคอร์เนล (Kernel Debugging) เปิดใช้งาน
ปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องเคอร์เนล ในการปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องเคอร์เนล รันบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ด้วยสิทธิของผู้ดูแลระบบ และรีสตาร์ท Windows bcdedit -set DEBUG OFF

ขั้นตอนการ Turn off Kernel Debugging
1. ไปที่ start menu -> Run
2. พิมพ์ cmd
3. คลิ้กขวาที่ไฟล์เลือก “Run as adminstrator “

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)

4. พิมพ์ bcdedit /debug off แล้วกด Enter

[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC) [Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)


ทีมงาน Flyff PlayPark
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้จากช่องทางต่างๆ ของเกม Flyff
[Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC) [Flyff]วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบป้องกัน Easy Anti Cheat (EAC)